Właścicielom nieruchomości z Poznania, oferujemy pełną obsługę w zakresie objętym przepisami Prawa Budowlanego. Monitorujemy i dbamy o należyty stan techniczny obiektów. Zlecamy i nadzorujemy obowiązkowe przeglądy okresowe: kominiarskie, gazowe, elektryczne, budowlane i techniczne. Wykonujemy bieżące naprawy, konserwacje i remonty. Usuwamy i zabezpieczamy awarie wodno-kanalizacyjne, gazowe, elektryczne, centralnego ogrzewania i inne. Przygotowujemy plany remontowe i modernizacyjne roczne i wieloletnie. Prowadzimy i nadzorujemy prace inwestycyjne oraz remontowe kapitalne w pełnym zakresie, w ramach środków finansowych zdeponowanych na koncie nieruchomości, kredytów lub rocznego planu finansowego. Zawieramy umowy na wykonanie określonych prac naprawczych albo remontowych. Po ich zakończeniu gwarantujemy odbiór techniczny zleconego dzieła. Sprawdzamy kosztorysy powykonawcze, zgodne z obowiązującymi cennikami. Proponujemy prace remontowo-budowlane, opracowywane w wieloetapowych planach. To gwarantuje podniesienie standardu nieruchomości, a zwłaszcza jej estetyki.

Stan techniczny budynków ma niebagatelny wpływ na wartość i atrakcyjność lokali znajdujących się w Państwa własności. Zachęcamy do korzystania z usług profesjonalnego zarządzania nieruchomościami wszystkich właścicieli mieszkań i budynków z Poznania.