Jako doświadczeni zarządcy, świadczący również usługi z zakresu pośrednictwa obrotu nieruchomościami w Poznaniu, gwarantujemy kompleksowe i profesjonalne zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi. Jest to możliwe dzięki podejmowaniu szeregu działań – w tym także prawnych, które mają na celu odpowiednie zabezpieczenie wykonywanych prac.

Gwarantujemy zawieranie i realizację umów sprzedaży, kupna, zamiany, najmu lokali mieszkalnych, domów jednorodzinnych, garaży, lokali użytkowych, magazynów, hal różnego przeznaczenia i innych. Dodatkowo zapewniamy gromadzenie i przygotowywanie dokumentacji do zrealizowania transakcji dotyczących nieruchomości przeprowadzanych poza Biurem, a sporządzanych przez Kancelarie Notarialne. Ponadto oferujemy regulację stanów prawnych nieruchomości, a także współpracę z innymi Biurami Nieruchomości w celu realizacji zawartych umów.