Jako profesjonalna firma zajmująca się obsługą nieruchomości z Poznania, zawieramy umowy na świadczenie usług komunalnych. Regulujemy należności wynikające z powyższych umów w ramach przychodów z nieruchomości i zobowiązania publiczno-prawne w terminach ustawowych. Prowadzimy księgowość i indywidualne rozliczenie właściciela (współwłaścicieli) wspólnoty mieszkaniowej. Sporządzamy wymaganą sprawozdawczość roczną lub okresową. Rozliczamy należność z tytułu wynajmowania lokali mieszkalnych i użytkowych. Ubezpieczamy właściciela od odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanej nieruchomości. Kolejne z typów ubezpieczeń to: budynków od ognia i innych zdarzeń losowych, aktów wandalizmu i terroryzmu itp. Dla każdej nieruchomości prowadzimy w pełni skomputeryzowany rachunek w zakresie przychodów i kosztów oraz ustalania dochodów albo strat. W imieniu właściciela albo wspólnoty mieszkaniowej wystawiamy faktury VAT za wynajmowane powierzchnie, przeznaczone na działalność gospodarczą. Dla każdego najemcy albo właściciela lokalu gwarantujemy prowadzenie imiennych kont księgowych. Zajmujemy się windykacją należności, poprzez upomnienia i wezwania przedprocesowe od użytkowników lokali zalegających z opłatami. Poszukujemy miejsc przebywania ukrywających się dłużników — dzięki własnej bazie danych, zbieranych informacjach w ewidencjach osobowych i działalności gospodarczej, KRS oraz innych dostępnych dla nas zbiorach. Prowadzimy rozliczenia podatkowe VAT dla właścicieli nieprowadzących samodzielnej działalności gospodarczej. Dbamy o należyte wykorzystanie powierzonego obiektu. Poszukujemy nowych najemców oraz zawieramy i rozwiązujemy umowy najmu wolnych lokali mieszkalnych i użytkowych. Jako pośrednik prowadzimy wynajem i sprzedaż mieszkań oraz nieruchomości w Poznaniu. Mówiąc w skrócie — zajmujemy się profesjonalnym zarządzaniem nieruchomościami.

Czynności finansowo-księgowe i administracyjne

Począwszy od rozliczania należności wynikających z wynajmu lokali mieszkalnych bądź użytkowych, przez prowadzenie kont księgowych dla właścicieli lub najemców, na opracowywaniu umów najmu skończywszy — w naszym biurze w Poznaniu oferujemy kompleksową obsługę nieruchomości, zajmując się wszystkimi kwestiami kluczowymi zarówno dla ich posiadaczy, jak i osób je wynajmujących. Jako eksperci w branży administracji lokalami jesteśmy w stanie zagwarantować usługi na najwyższym poziomie odpowiadające indywidualnym oczekiwaniom Klientów. Dzięki nam każda nieruchomość będzie zarządzana w profesjonalny sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Serdecznie zapraszamy do nawiązania współpracy!