Nasze Stowarzyszenie jako podmiot zajmujący się profesjonalnym zarządzaniem nieruchomościami w Poznaniu, stale współpracuje z Kancelarią Prawną specjalizującą się w prawie mieszkaniowym. Gwarantuje to bieżące oraz prawidłowe działania windykacyjne łącznie z prowadzeniem spraw sądowych o zapłatę i eksmisję dłużnika z lokalu.

Współpracujący prawnicy nie tylko udzielają opinii prawnych – nieodpłatnie na rzecz zarządcy i właściciela – członka Stowarzyszenia, ale także pomagają przy sporządzaniu umów oraz reprezentują przed sądami RP członków Stowarzyszenia na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Jest to bardzo przydatne szczególnie w przypadku zarządzania nieruchomościami w Poznaniu o trudnym statusie prawnym.

Usunięcie dłużnika z lokalu przez ustalone i zweryfikowane ścieżki postępowania przygotowawczego i sądowego pozwalają na uzyskanie odszkodowania za brak lokalu socjalnego dla dłużnika. W tym celu opracowujemy ekspertyzy dla celów dowodowych, które określają wartość rynkową czynszu możliwego do uzyskania przez właścicieli na wolnym rynku oraz poniesionych kosztów. Tego typu analizy służą Kancelarii Prawnej do sprecyzowania pozwu przeciwko Miastu Poznań o zapłatę odszkodowania.