Jako pośrednictwo obrotu nieruchomościami dbamy o czynności dotyczące czystości, higieny i estetyki. Utrzymujemy należyty stan porządkowo-sanitarny w obiekcie powierzonym do zarządzania. Wykonujemy zalecenia służb higieniczno-sanitarnych. Zawieramy umowy i sprawujemy nadzór nad pracą wyspecjalizowanych firm w zakresie sprzątania obiektu i jego otoczenia. Zlecamy specjalistyczne usługi deratyzacyjne i dezynfekcję poszczególnych pomieszczeń budynku. Zapraszamy do współpracy wszystkich właścicieli nieruchomości z Poznania.