PROPONUJEMY KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE ORAZ ADMINISTRACJĘ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ RÓŻNYCH PODMIOTÓW PRAWNYCH, A TAKŻE OBSŁUGĘ WRAZ Z OBROTEM NIERUCHOMOŚCI W POZNANIU.

Informacje ogólne

W ramach powierzonego przez Właścicieli nieruchomości zakresu kompetencji wykonujemy czynności zwykłego zarządu oraz czynności przekraczające zwykły zarząd.

Zgodnie z ustawą o własności lokali prowadzimy dla wspólnot mieszkaniowych pełną, profesjonalną obsługę nieruchomości działając jako Zarząd Wspólnoty powierzony na mocy art. 18 lub Zarządca – Administrator ściśle współpracujący z Zarządem Wspólnoty wyłonionym z grona właścicieli lokali zgodnie z art. 20 ustawy o własności lokali.

Zakres czynności zwykłego zarządu

Zakres czynności przekraczających zwykły zarząd

Zakres czynności przekraczających zwykły zarząd, a świadczony na rzecz właścicieli to między innymi opracowywanie wieloletnich planów remontowo-modernizacyjnych, które po zatwierdzeniu przez posiadaczy nieruchomości realizujemy zgodnie z przyjętym przez nich harmonogramem, tj.

  • modernizacje lokali i części wspólnych,
  • remonty gruntowne dachów i elewacji,
  • docieplenia z uwzględnieniem możliwości wynikających z ustawy o ochronie zabytków,
  • remonty adaptacyjne itp.

Pogotowie techniczne

W ramach obsługi wspólnot mieszkaniowych w Poznaniu gwarantujemy bezpieczeństwo użytkowania budynków, budowli, czy też poszczególnych lokali w cyklu całodobowym przez 365 dni w roku. W tym celu zapewniamy usługi pogotowia technicznego polegające na usuwaniu awarii:

  • wodno-kanalizacyjnych,
  • węzłów centralnego ogrzewania,
  • elektrycznych,
  • gazowych.

Gwarantujemy także stałą obsługę serwisową instalacji domofonowej i bieżące usuwanie awarii ślusarskich.

Pozostałe informacje

Zapewniamy Państwu pełen dostęp do dokumentacji nieruchomości, nieograniczony wgląd do dokumentacji księgowej, technicznej i eksploatacyjnej. W każdej chwili możecie Państwo uzyskać bieżące informacje o stanie finansowym własnej nieruchomości.

W zakresie zgromadzonych środków finansowych (saldo dodatnie budynku) na Państwa życzenie mogą być dokonywane wypłaty tytułem pożytków.

Przedstawiając powyższe oferty dotyczące mieszkań i lokali w Poznaniu, prosimy o zapoznanie się z ich zakresem celem rozważenia powierzenia swej własności w zarząd Stowarzyszeniu. Za stosunkowo niewielkie wynagrodzenie świadczymy szeroką paletę usług oraz gwarantujemy bezpieczeństwo powierzonego mienia. Państwa nieruchomość jest warta zbyt wiele, aby ryzykować współpracę z przypadkowymi, nieposiadającymi odpowiedniego zaplecza organizacyjno-technicznego podmiotami. Każdego Właściciela i wszystkie nieruchomości traktujemy indywidualnie, zapewniając profesjonalne doradztwo w obrocie nieruchomościami w Poznaniu, a co za tym idzie – silne wsparcie w trosce o Państwa majątek.