Naszym Klientom proponujemy kompleksoweprofesjonalne zarządzanie oraz administrację nieruchomości stanowiących własność różnych podmiotów prawnych. Zapewniamy obsługę wraz z obrotem nieruchomościami w Poznaniu. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami!

Zarządzanie budynkami: Poznań

W ramach powierzonego przez Właścicieli nieruchomości zakresu kompetencji wykonujemy czynności zwykłego zarządu oraz czynności przekraczające zwykły zarząd. Zgodnie z ustawą o własności lokali prowadzimy dla wspólnot mieszkaniowych pełną, profesjonalną obsługę nieruchomości, działając jako Zarząd Wspólnoty powierzony na mocy art. 18 lub Zarządca-Administrator ściśle współpracujący z Zarządem Wspólnoty wyłonionym z grona właścicieli lokali zgodnie z art. 20 ustawy o własności lokali.

ZAKRES CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU

Czynności przekraczające zwykłe zarządzanie mieszkaniami: Poznań

Zakres czynności przekraczających zwykły zarząd, a świadczony na rzecz właścicieli, to między innymi opracowywanie wieloletnich planów remontowo-modernizacyjnych, które po zatwierdzeniu przez posiadaczy nieruchomości realizujemy zgodnie z przyjętym przez nich harmonogramem, czyli:

  • modernizacje lokali i części wspólnych,
  • remonty gruntowne dachów i elewacji,
  • docieplenia z uwzględnieniem możliwości wynikających z ustawy o ochronie zabytków,
  • remonty adaptacyjne itp.

Pogotowie techniczne u zarządcy nieruchomości: Poznań

W ramach obsługi wspólnot mieszkaniowych w Poznaniu gwarantujemy bezpieczeństwo użytkowania budynków, budowli, czy też poszczególnych lokali w cyklu całodobowym przez 365 dni w roku. W tym celu zapewniamy usługi pogotowia technicznego polegające na usuwaniu następujących awarii:

  • wodno-kanalizacyjnych,
  • węzłów centralnego ogrzewania,
  • elektrycznych,
  • gazowych.

Gwarantujemy także stałą obsługę serwisową instalacji domofonowej i bieżące usuwanie awarii ślusarskich.

Pozostałe informacje

Profesjonalne zarządzanie nieruchomościami — Poznań

Zapewniamy Państwu pełen dostęp do dokumentacji nieruchomości, nieograniczony wgląd do dokumentacji księgowej, technicznej i eksploatacyjnej. W każdej chwili mogą Państwo uzyskać bieżące informacje o stanie finansowym własnej nieruchomości. W zakresie zgromadzonych środków finansowych (saldo dodatnie budynku) na Państwa życzenie mogą być dokonywane wypłaty tytułem pożytków. Serdecznie zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Doświadczony zarządca nieruchomości: Poznań

Przedstawiając powyższe oferty dotyczące mieszkań i lokali w Poznaniu, prosimy o zapoznanie się z ich zakresem celem rozważenia powierzenia swej własności w zarząd Stowarzyszeniu. Za stosunkowo niewielkie wynagrodzenie świadczymy szeroki zakres usług oraz gwarantujemy bezpieczeństwo powierzonego mienia. Państwa nieruchomość jest warta zbyt wiele, aby ryzykować współpracę z przypadkowymi, niemającymi odpowiedniego zaplecza organizacyjno-technicznego podmiotami. Każdego Właściciela i wszystkie nieruchomości traktujemy indywidualnie, zapewniając profesjonalne doradztwo w obrocie nieruchomościami w Poznaniu, a co za tym idzie – silne wsparcie w trosce o Państwa majątek.

Zarządzanie mieszkaniami na wynajem: Poznań

Podejmowane przez nas działania wykraczają poza usługi, jakie świadczą firmy zarządzające nieruchomościamiPoznaniu. Nasze Stowarzyszenie nie tylko dba o powierzone obiekty w trosce o jak najlepszy interes właścicieli, ale też pośredniczy w zawieraniu umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych. Zachęcamy do śledzenia bieżących ogłoszeń, jak również do zapoznania się z naszymi realizacjami. W razie pytań w zakresie zarządzania budynkami czy mieszkaniami na wynajem pozostajemy do dyspozycji.